Menopoz

Menopoz kadınlarda overlerin fonksiyonunu kaybetmesi sonucu adetlerin kalıcı olarak kesildiği döneme verilen isimdir.

Ortalama menopoz yaşı 50 dir. 40 yaşından önce menopoz başlarsa erken menopoz terimi kullanılır. Menapozal geçiş dönemine perimenapoz denir. Bu dönemde vasomotor semptomlar (ateş basması) başlar. FSH hormonu yükselir bir süre adet miktarları  artar sonraları azalmaya başlar. Bir yıl süresince adet görülmediğinde menopoz tanısı konur. Menopoz sonrası dönemde seksüel disfonksiyon, vaginal atrofi, başağrısı ve çarpıntı sıklıkla görülebilir. Uzun dönemde kardiyovasküler hastalık riskinde artma, osteoporoz, ürogenital atrofi, kognitif bozukluklar, cilt değişiklikleri görülür. Tedavide hasta değerlendirildikten sonra herhangi bir kontraendikasyon yoksa hormon replasman tedavisi başlanır.

Menopoz