İdrar kaçırma

İdrar kaçırma

İdrar kaçırma oldukça sık karşılaşılan bir problemdir ve hastayı sosyal ve psikolojik olarak da rahatsız eder.

İstemsiz idrar kaçırma Üriner inkontinans) bir çok sebepten dolayı olabilir. Diyabet gibi medikal hastalıklar, alt üriner sistem enfeksiyonları, bazı ilaçların yanı sıra gebelik, menopoz, obezite, histerektomi, solunum problemleri, doğuma bağlı mesane boynunda değişiklik, omurilik zedelenmeleri, kognitif değişiklikler sıklıkla görülen inkontinans nedenleridir.

Kaç tip idrar kaçırma vardır?

İdrar kaçırmanın farklı özellikler gösteren formları olmakla birlikte, en sık karşılaşılan 5 tip:

  • Stres tipi idrar kaçırma: Hapşırma, öksürme, ıkınma ile istemsiz idrar kaçırmadır. Üretranın hipermobilitesine veya intrensek sfinkter yetmezliğine bağlı olarak gelişir. İnkontinansın şiddetine göre tedavi planlanır. Hafif vakalarda konservatif yöntemler, medikal ilçlar kullanılabilir. Şiddetli vakalarda midüretral sling operasyonları uygulanır.
  • Sıkışma tipi idrar kaçırma: İstemsiz idrar kaçırmaya eşlik eden ani işeme isteği ve tuvalete yetişememe durumu vardır. Mesanenin detrusor kasında istemsiz kasılma mevcuttur. Ürodinamik testlerde detrusor kasılması tespit edilebilir. Tedavide öncelikle medikal ajanlar kullanılır.
  • Karışık tip idrar kaçırma: Stres ve sıkışma tipi inkontinansın birlikte görüldüğü inkontinanstır.
  • Taşma tip idrar kaçırma: Mesane kapasitesinin üzerinde idrar depolandığı zaman idrar kaçırma görülmesidir. Pelvik travmalar, medulla spinalis yaralanmaları, multiple skleroz gibi durumlarda görülür.
  • Fonksiyonel tip idrar kaçırma: Mesane fonksiyonel ve yapısal olarak normaldir. Demans, depresyon, deliryum gibi durumlarda görülen idrar kaçırmadır.

Vezikovajinal fistüllere bağlı olarak da inkontinans gelişebilir. Sürekli istemsiz idrar kaçağı olur.

Muğla İdrar Kaçırma Fiyatları 2024

İdrar kaçırma tedavisinde ameliyat maliyetleri beraberinde yapılacak sistosel, vajinoplasti gibi ameliyatlar, ameliyatın açık kapalı (açık laparaskopik) ve cerrahi tekniğe (sling, burch…) göre değişmektedir. Ameliyat ile ilgili net bilgi ancak muayene sonrasında karar verilebilir.

kadınlarda idrar kaçırma